APK.GOLD
Tệp APK cho android
Thông tin ngắn
Thường là tệp apk Valentines Day Live Wallpaper(Ngày lễ tình nhân Hình nền động ) có xếp hạng 8.4 từ 10. Đây là xếp hạng tích lũy, hầu hết các ứng dụng tốt nhất trên cửa hàng Google Play được xếp hạng 8 từ 10. Tổng số đánh giá trong Cửa hàng Google Play 835. Tổng số đánh giá năm sao đã nhận được cho 530. Ứng dụng này đã được người dùng đánh giá không tốt 79. Số lượng tải xuống gần như nằm trong phạm vị từ 50,000+ trong cửa hàng Google Play Valentines Day Live Wallpaper(Ngày lễ tình nhân Hình nền động ), nằm trong danh mục Cá nhân hoá, với thẻ wallpaper,valentines day và được phát triển nhờ Jadson1ma. Bạn có thể truy cập trang web của họ http://jadson1ma.blogspot.com hoặc gửi thử cho họ jadson1ma@gmail.com. Valentines Day Live Wallpaper(Ngày lễ tình nhân Hình nền động ) có thể tải xuống trên thiết bị Android nhờ 4.0.3(Ice Cream Sandwich)+. Chúng tôi cung cấp chỉ tệp apk gốc. Nếu tài liệu nào trên trang web này vi phạm quyền lợi của bạn, hãy thông báo cho chúng tôi . Bạn cũng có thể tải apk Google xuống và làm nó hoạt động nhờ trình giả lập Android như big nox app player, bluestacks и koplayer. Bạn cũng có thể tải apk Valentines Day Live Wallpaper(Ngày lễ tình nhân Hình nền động ) xuống và làm nó hoạt động trên trình giả lập Android như bluestacks или koplayer. Phiên bản Valentines Day Live Wallpaper(Ngày lễ tình nhân Hình nền động ) apk có trên trang web của chúng tôi: 2.0. Phiên bản cuối Valentines Day Live Wallpaper(Ngày lễ tình nhân Hình nền động ): 2.0 đã được tải lên 2017/03/07
Ảnh chụp màn hình cho Valentines Day Live Wallpaper
  • Ngày lễ tình nhân Hình nền động
  • Ngày lễ tình nhân Hình nền động
  • Ngày lễ tình nhân Hình nền động
  • Ngày lễ tình nhân Hình nền động
  • Ngày lễ tình nhân Hình nền động
  • Ngày lễ tình nhân Hình nền động
  • Ngày lễ tình nhân Hình nền động
  • Ngày lễ tình nhân Hình nền động
Mô tả cho Valentines Day Live Wallpaper (từ google play)

Một Live Wallaper xinh đẹp với trái tim giải phóng màn hình, xoay và dịch. Trái tim nổi từ bên này sang bên kia trong nền. Hình ảnh hoa hồng đỏ đẹp chất lượng HD. Và màu nền có thể định cấu hình theo sở thích của bạn.

  Miễn phí
  * Hoa hồng đỏ
  * Nền trái tim
  * Trái tim rơi

  Pro
  * Hoa hồng đỏ
  * Nền trái tim
  * Trái tim rơi
  * Có thể định cấu hình màu nền
  * Trái tim tốc độ
  * Chủ đề
  * Nền
  văn bản * Kích thước văn bản

Lịch sử của các phiên bản Valentines Day Live Wallpaper
Mới trong Valentines Day Live Wallpaper 2.0
- Thêm ánh sáng - Thêm màu sắc - Thêm Trái tim 3D - Cài đặt khác - ...
Please rate this app
Thông tin

Apk Valentines Day Live Wallpaper phiên bản mới nhất 2.0

Những phiên bản tệp APK khác Valentines Day Live Wallpaper dành cho Android
Những ứng dụng tốt nhất cho Android
Android phổ biến ứng dụng